Folkehelseforeningen

Norsk forening for folkehelse (Folkehelseforeningen) arbeider tverrfaglig for å øke forståelsen og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis innen folkehelsearbeid. Fokus settes på en helhetlig tilnærming til forhold som levekår, miljø, livsstil og helse.

Folkehelseforeningen er medlem i European Public Health Association (EUPHA) og World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som jobber utfra samme målsetting.

Folkehelseforeningen arrangerer hvert år folkehelsekonferansen, se www.folkehelsekonferansen.no

De nordiske folkehelseforeningene er i dag alle medlemmer av The European Public Health Association (EUPHA). Historisk har noen av de nordiske foreningene eksistert lengre. EUPHA fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for folkehelseforeninger og institutter fra 41 land. EUPHA utgir tidsskriftet European Journal of Public Health (EJPH). Et av de viktigste vitenskapelige tidsskriftene som de nordiske folkehelseforeningene deler, er Scandinavian Journal of Public Health. Les mer her.

Kontakt oss gjerne på vårt kontaktskjema

Medlemskapet i Folkehelseforeningen gir deg:

  • Rabatt på konferanser og arrangementer i regi av foreningen og på den årlige europeiske folkehelsekonferansen (80 Euro – 2016)
  • Vårseminar om aktuelle saker
  • Kostnadsfritt abonnement på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), 8 nummer årlig og European Journal of Public Health, 6 nummer årlig. Verdi ca. 8 000 kroner.
  • Tilgang til nettverket av 16 000 folkehelseeksperter i Europa via EUPHA
  • 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press (OUP)

Postadresse:
Folkehelseforeningen
Postboks 6686 St.Olavs plass
0129 Oslo

Viser EUPHA_logo_groot.jpg  
 

 

Styret

Styrets leder:

Nestleder:

Styremedlem:

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

 

Styremedlem

 

Jorid Grimeland

Marte Kvernland

Heidi Lyshol

Anne Lise Næssæther

Geir Sverre Braut

Ragnhild Storstein

Spilker

Synnøve Bøgeberg

 Generalsekretær

  Johan Lund

Varamedlemmer:
Olav Brunborg
Werner Christie
Lars Lien
Mostafa Pourbayat
Rune Skatt
Thea Hveem Vislie
Axel Wannag

 

 

   
 Vedtekter vedtatt mars 2014
nopha_vedtekter_2014_03_12
Størrelse : 22.28 kb Type : PDF
 
Strategisk plan 2013-2017
NOPHAstrategiskplan2013-17end (2)
Størrelse : 150.96 kb Type : PDF