Arkiv

Årsmøte og seminar ble avholdt på Kulturhuset den 7. mars klokken 17.00:
Epigenetikk og bioteknologi - ny kunnskap et gode for folkehelsen?
Årsmøtet avholdes samme sted klokken 15.00-16.30 

Årsmøteseminar i Folkehelseforeningen avholdes onsdag 7.mars 2018, kl. 17.00–20.00

Sted: Laboratoriet, 3. etasje i Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo (rundt hjørnet ved Youngstorget)

 

Møteledere: Werner Christie og Geir Sverre Braut

 

17.00 Innledning og problematisering
Werner Christie, tidligere helseminister og Geir Sverre Braut, professor ved Universitetet i Stavanger, tidligere ass. direktør i Statens helsetilsyn

17.20 Hvilken kunnskap og hvilke metoder er på dagsorden?
Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet

18.00 Pause

18.10 Epigenetikk – ny kunnskap av betydning for forståelsen av folkehelsen?

Gun Peggy Knudsen, områdedirektør ved Folkehelseinstituttet

18.50 Pause

19.00 Ny biologisk kunnskap – trussel eller mulighet i folkehelsearbeidet?

Odd-Gunnar Wikmark, forskningsleder ved GenØk, Tromsø

19.40 Åpning for spørsmål, undring, samtale og diskusjon

19.55 Oppsummering – hva betyr dette for strategier i folkehelsearbeidet?

Werner Christie og Geir Sverre Braut

 

Etter avslutningen kl. 20.00 er det muligheter for å mingle og fortsette samtalene i Kulturhusets lokaler og barer

Se denne nettsiden: https://blogs.cdc.gov/genomics/2014/10/09/epigenetics/

 

 

Folkehelseforeningens årsmøte avholdes i samme lokaler samme dag kl. 15-1630. Det er åpent for alle interesserte.