Arkiv

På møtet for Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming i oktober 2017, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Folkehelseforeningen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Agder. 

 

Mandatet til arbeidsgruppen var å utvikle et felles anbefalt læringsutbytte for bachelorprogrammer som omhandler folkehelsearbeid. 

 

Her finner du anbefalingene.