Arkiv

Stortinget har nå til behandling et forslag om å «utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt» – en livskvalitetsindeks som skal gi myndighetene kunnskap om hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd. Vi anbefaler denne kronikken:

Les mer i Aftenposten